The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20220216142855/http://staron-lidia.pl/

Strona główna

SENATOR LIDIA STAROŃ OSKARŻONA O KŁAMSTWA, OSZCZERSTWA I POMÓWIENIA

Akty oskarżenia i pozwy cywilne leżą już w sądach. W olsztyńskim Sądzie Okręgowym ruszył już proces, jaki wytoczył jej Leszek Bubel.

No i pani Staroń jak na „solidnego” paplamentarzystę  przystało, powinna stanąć przed sądem, powtórzyć to, co powiedziała w programie „Sprawa dla Reportera” i natychmiast udowodnić swoje słowa.

NIESTETY, ALE LIDIA STAROŃ TO CO NAJMNIEJ TCHÓRZ

I za nic nie chce powtórzyć przed sądem swoich publicznie wypowiedzianych słów.

LIDIA STAROŃ ZASŁANIA SIĘ IMMUNITETEM

No to już straciła nasz szacunek! Pani senator tym sposobem dorobi się określeń, które przekreślić mogą jej wiarygodność.

Jeśli są Państwo poszkodowani przez wyżej wymienioną osobę, lub znają jej ofiary, prosimy o informacje. Fundacja może dużo pomóc, nawet w odzyskaniu pieniędzy. Prosimy dokładnie, najlepiej w punktach, opisać całą sprawę i załączyć numer telefonu do szybkiego kontaktu.

LB1957@o2.pl

SENATOR STAROŃ W TRYBACH I KOPIOWY OŁÓWEK

Ta ciężko poruszająca się senator i to nie z powodu otyłości, ani z przepracowania na nagraniach programu „Sprawa dla Reportera”, wpada w ostatniej chwili. No ale skoro jest jeszcze chwila, to siada w kącie przyległej do studia na Woronicza 17 kafejki i na serwetce kopiowym ołówkiem, krótkim, ledwie widocznym z palców, gryzmoli zawołania i zdania, które chce wyrecytować w programie. Zwykle w nim dopiero dowiaduje się A O CO W TYM CHODZI? Prostuje plecy, pręży się, zaciska pięści i czyha! Czyha, aż trafi się luka, lub przecinek w wypowiedzi kogoś z uczestników. 

No i zerkając do leżącej lub ściśniętej w garści ściągi klepie ogólniki jak to zaraz pomoże, załatwi i napisze. Nikt nie replikuje, że nie ma takiego trybu i nic to nie da. Inżynier w końcu lepiej wie od prawnika, co to jest tryb.

Leszek Bubel

Jeśli są Państwo poszkodowani przez wyżej wymienioną osobę, lub znają jej ofiary, prosimy o informacje. Fundacja może dużo pomóc, nawet w odzyskaniu pieniędzy. Prosimy dokładnie, najlepiej w punktach, opisać całą sprawę i załączyć numer telefonu do szybkiego kontaktu: 

LB1957@o2.pl 

Elżbieta JaworowiczLech ObaraLidia StarońMarek MarkiewiczMaria Wentlandt-Walkiewicz Piotr Kaszewiak Krzysztof Bielecki

Senator Lidia Staroń to wyjątkowo odrażająca postać, kłamczyni, oszczerczyni, pomawiająca znaną adwokat dr prawa, która była dla niej zagrożeniem w programach publicystycznych „Państwo w Państwie” i „Sprawa dla Reportera”, gdyż miała czelność wytknąć jej ignoranctwo prawne jako inżynierowi budownictwa, nie mającemu pojęcia o prawie. Zobacz ten film, który najlepiej obrazuje jej obłudę, chamstwo i prostactwo oraz toczący się przeciwko niej proces o pomówienia i kłamstwa, z powództwa Leszka Bubla. Przed czym nie uchronił ją nawet immunitet senatora RP, którym bezczelnie się zasłaniała.


Jaworowicz kłamie - oskarżona razem z sitwą w sądzie. Jej prywatny folwark
Jaworowicz kłamie - oskarżona razem z sitwą w sądzie. Jej prywatny folwark
Jaworowicz kłamie - oskarżona razem z sitwą w sądzie. Jej prywatny folwark
Jaworowicz kłamie - oskarżona razem z sitwą w sądzie. Jej prywatny folwark
Jaworowicz kłamie - oskarżona razem z sitwą w sądzie. Jej prywatny folwark
Jaworowicz kłamie - oskarżona razem z sitwą w sądzie. Jej prywatny folwark
Jaworowicz kłamie - oskarżona razem z sitwą w sądzie. Jej prywatny folwark
Jaworowicz kłamie - oskarżona razem z sitwą w sądzie. Jej prywatny folwark
Jaworowicz kłamie - oskarżona razem z sitwą w sądzie. Jej prywatny folwark
Jaworowicz kłamie - oskarżona razem z sitwą w sądzie. Jej prywatny folwark
Jaworowicz kłamie i kopie! Kulisy chamstwa, prostactwa, pomówień "Sprawy dla Reportera"
Jaworowicz kłamie i kopie! Kulisy chamstwa, prostactwa, pomówień "Sprawy dla Reportera"
Jaworowicz kłamie - oskarżona razem z sitwą w sądzie. Jej prywatny folwark
Jaworowicz kłamie - oskarżona razem z sitwą w sądzie. Jej prywatny folwark
Jaworowicz klnie, ubliża widzom, także uczestnikom programu "Sprawa dla Reportera"
Jaworowicz klnie, ubliża widzom, także uczestnikom programu "Sprawa dla Reportera"

Komuna w sądach – szokujące reportaże Leszka Bubla, poleć innym! Nie bądź…

KOMUNA W SĄDACH cz. 2, czyli w Sądzie Najwyższym. Reportaż Leszka Bubla
KOMUNA W SĄDACH cz. 2, czyli w Sądzie Najwyższym. Reportaż Leszka Bubla
SPRAWA DLA PROKURATORA. Komuna w sądach. Cz 1. Sąd okręgowy w Gdańsku.
SPRAWA DLA PROKURATORA. Komuna w sądach. Cz 1. Sąd okręgowy w Gdańsku.

LIDIA STAROŃ TO KŁAMCZUCHA

RELACJA Z PROCESU PRZECIWKO
LIDII STAROŃ

Sąd Okręgowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 17 listopada 2017 r. odmówił odrzucenia pozwu o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie pieniężne wniesionego przez Leszka Bubla przeciwko Lidii Staroń.
O odrzucenie pozwu wnioskował pełnomocnik pozwanej podnosząc, że pozwana, jako osoba pełniąca funkcję senatora RP nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności sądowej z uwagi na chroniący ją immunitet wynikający z art. 6 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Pełnomocnik podniósł, że senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu, z wyjątkiem przypadku naruszenia dóbr osoby trzeciej (do czego zdaniem pełnomocnika pozwanej nie doszło), a w takim przypadku potrzebna jest zgoda senatu, której powód nie uzyskał. Wobec powyższego droga sądowa jest niedopuszczalna i sąd zgodnie z art. 199 l pkt I kpc powinien odrzucić pozew.
Sąd rozpatrując ww. wniosek potwierdził, że zgodnie z art. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu. Jednakże od tej zasady istnieje wyjątek — tj. senator, który, podejmując działania wchodzące w zakres sprawowania mandatu, narusza prawa osób trzecich, może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej za zgodą Senatu.
Sąd uznał, że z racji charakteru powództwa (pozew o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie) to niewątpliwie mamy do czynienia z sytuacją prawną naruszenia prawa osób trzecich (nie przesądzając merytorycznie czy do takiego naruszenia faktycznie doszło), w takim wypadku należy rozstrzygnąć czy do naruszenia doszło w ramach sprawowania mandatu i czy potrzebna jest zgoda Senatu.
Zgodnie z przywołanym już art. 6 ustawy działalność wchodząca w zakres sprawowania mandatu obejmuje zgłaszanie wniosków, wystąpienia lub głosowania na posiedzeniach Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego oraz ich organów, na posiedzeniach klubów, kół i zespołów poselskich, senackich lub parlamentarnych (która to sytuacja, jak stwierdził sąd, ewidentnie nie dotyczy tej sprawy), a także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu. Sąd rozważając, czy sytuacja, w której miało dojść do naruszenia praw (dóbr osobistych) powoda stanowiła właśnie tą „inną działalność” przychylił się do stanowiska powoda. Sąd uznał, że mimo, że pozwana została zaproszona do programu z racji tego, że pełni mandat senatora, to jednak nie w związku z wykonywaniem czynności w ramach tego mandatu. Udział w programie, nie stanowił w szczególności interwencji w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym, organizacji społecznej, ani w jednostce gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, o której mowa w art. 20 ww. ustawy. Sąd uznał, że pozwana występowała w programie niejako prywatnie, a chronione immunitetem są tylko zachowania bezpośrednio i wprost wynikające z pełnionej funkcji, ponadto których związek ze sprawowaniem mandatu nie budzi wątpliwości.

Komuna w sądach. Cz 1. Prokurator Wróbel, sędzia Makowska-Lange w reportażu Leszka Bubla.

PROSIMY O INFORMACJE O WSZELKICH PRZEKRĘTACH. DEKLARUJEMY POMOC PRAWNĄ A TAKŻE NA ŻYCZENIE ANONIMOWOŚĆ ZGODNIE Z PRAWEM PRASOWYM I TAJEMNICĄ DZIENNIKARSKĄ. DZIENNIKARZE FUNDACJI PARAGRAF W TYM LESZEK BUBEL, PREZES. LB1957@o2.pl

LIDIA STAROŃ TO TCHÓRZ, OSZCZERCZYNI I KŁAMCZYNI, PICOWNICA MINAMI

Niemalże stała „ekspertka” w programach interwencyjnych jak „Sprawa dla reportera” i „Państwo w państwie” od wszystkiego, a nie jako, inżynier budownictwa od spraw zgodnie z wykształceniem, a od PRAWA! Banialuki prawne, które opowiada, osładza starannie dopracowanymi minami. Ma i szeroki zestaw wsparty jaskrawymi ciuchami, aby nawet z tłumu było ją widać.

To podstarzała i tłusta lalka Barbie, w biodrach szersza od szafy trzydrzwiowej, zupełnie zakłamana jak każdy polityk, który kłamie, jak tylko zacznie ruszać ustami. 

Jeśli są Państwo poszkodowani przez wyżej wymienioną osobę, lub znają jej ofiary, prosimy o informacje. Fundacja może dużo pomóc, nawet w odzyskaniu pieniędzy. Prosimy dokładnie, najlepiej w punktach, opisać całą sprawę i załączyć numer telefonu do szybkiego kontaktu: 

LB1957@o2.pl

Olsztyńska ośmiornica – Cz. 1 – Zdemaskowany komunista mec. Lech Obara

Olsztyńska Ośmiornica – Cz. 2 – Obara

Olsztyńska Ośmiornica – Cz. 3 – Obara

Olsztyńska Ośmiornica – Cz. 4 – Staroń

Olsztyńska Ośmiornica – Cz. 5 – Staroń

LUSTRACJA ADWOKATÓW

Lata spędzone w archiwach, także w IPN, ponad 300 publikacji gazetowych, kilka książek, zdobyta wiedza, pozwoli na zlustrowanie adwokackich klanów, którzy nie tylko sprzeniewierzyli się zawodowej etyce, ale po prostu moralnie skurwili. Będzie to akcja odwetowa wobec obecnego układu w adwokaturze „dopierdalającemu” tym, których z różnych powodów nie lubią przeważnie zdolniejszych itp.

Warszawska Adwokatura zażarcie blokuje dostęp do akt adwokatów tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenia lustracyjne. Adwokat jako zawód zaufania publicznego nie może być skompromitowany agenturą, donosicielstwem na najbliższych i skurwionymi zasadami etyczno-moralnymi. Na dłuższą metę nie zablokują koniecznej lustracji głównie „pokoleniowych rodów” w których różnych odmian „uboli” wg. moich dziennikarskich informacji jest ok. 10%. mW akcję jak i w powstanie książki zaangażowanych jest kilku dziennikarzy i publicystów. Naciskamy także odpowiednie władze, aby odblokowały wstrzymaną lustrację adwokatów min. przez Ziobrę i Mularczyka z polecenia władz PiS, przy aprobacie pozostałych dużych partii politycznych. Leszek Bubel